Köpevillkor

Tillämplighet 

Dessa köpevillkor är tillämpliga i fall svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privata konsumenter gäller lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL), och för företag – köplagen.

Beställning

Direkt efter beställningen skickas en orderbekräftelse till din registrerade mejladress där du finner all nödvändig information om din order samt en länk till våra köpevillkor som måste godkännas för att ett köp ska kunna göras. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet. Black & Design tar ej emot beställningar på något annat sätt än via shoppingsystemet på blackanddesign.com. Accepterar alltså ej beställningar via mejl eller annat medium såvida inget annat avtalats. Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäls.

Allmänt

Allt innehåll på sajten blackanddesign.com ägs av Garip Jensen och får inte kopieras i någon form inom rätten för upphovsskyddsrätten. Varumärket, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, samt information om varor, tjänster och annat innehåll får inte kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Black & Design.

All bildinformation på blackanddesign.com skall ses som konstverk, och kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet. Skulle en avvikelse resultera i att du inte vill ha varan går det självklart att reklamera produkten.

Kunduppgifter

I samband med registrering av användarkonto på blackanddesign.com behöver du uppge vissa personuppgifter och dessa uppgifter bekräftar du är korrekta och fullständiga. Du ansvarar också för felaktigt ifyllda uppgifter samt att dina uppgifter förvaras på ett säkert sätt så att obehöriga inte kan komma att få tillgång till uppgifterna. Du får inte avslöja användarnamn och lösen för någon. Om du misstänker att någon kommit åt dina uppgifter så måste du meddela blackanddesign.com omgående på info@blackanddesign.com . Du ansvarar för alla köp som genomförts med dina inloggningsuppgifter på blackanddesign.com om en sådan anmälan inte utförts. Black & Design har rätt att tilldela dig nya inloggningsuppgifter men också stänga av dig från sajten om misstanke om missbruk av användaruppgifter eller konto sker.

Mina rättigheter som konsument

Jag rekommenderar mina kunder att vända sig direkt till Black & Design i första hand för hjälp med eventuell reklamation, ångerrätt eller annat ärende gällande en beställning. För detaljerad information om dina rättigheter som konsument hänvisar jag till  www.konsumentverket.se. För att som konsument få hjälp med att lösa en tvist utanför domstol kan man kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN)  www.arn.se  (Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm) eller vända sig till EU-kommissionens hemsida som specialiserar sig på tvistlösning inom e-handeln: http://ec.europa.eu/odr

Kundservice och öppettider

E-post: info@blackanddesign.com

Jag besvarar frågor via mejl alla dagar inom 24 timmar

Postadress:

Black & Design
c/o Garip Jensen
Kungsåra Råby 11
725 98 Västerås
Sverige

Priser

Samtliga priser anges inklusive moms. Eventuella avgifter för frakt kan tillkomma, vilket i sådana fall framgår i kassan. Om beställningen överstiger 500 kr i varuvärde debiteras ingen avgift för frakt. Efter att beställningen bekräftats kan pris endast ändras på grund av omständigheter som vi inte råder över (t.ex. krig, naturkatastrofer m.m.) samt vid uppenbara felaktigheter i det angivna priset.

Frakt och leverans

Alla leveranser sker med utvald transportör och debiteras enligt gällande prislista. Det är på köparens ansvar att den adress som uppgivits till Black & Design vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att vi verkställt ordern följer upp leveransen hos transportören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsstället inom skälig tid från avsändandet, normalt 14 dagar från det att vi skickat paketet. Leverans sker i huvudsak inom Sverige.

Vi erbjuder följande leveranssätt:

  • Paketen skickas med Postnord.

Försändelsen ligger på avhämtningsstället i 14 dagar innan den returneras till oss. Ej uthämtade paket kommer att debiteras med 250 kr.

Leveranstider

Normalt skickas ditt paket följande vardag eller inom 24 timmar efter beställningstillfället. Leveranstiden är vanligtvis 2-3 vardagar men kan i vissa fall dröja ca 7 dagar. Vid eventuell försening har du som kund rätt att häva köpet utan extra kostnad. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och kommer att medföra ytterligare fraktkostnad för kund.

Beställningar via kategorierna ”Black & Design Premium Selection” och ”Black & Design StarClub” kräver särskild produktionstid och uppskattad leveranstid meddelas i dessa fall via mail. Kostnaden betalas direkt vid beställning.

Avbeställning

Avbeställning av order är möjlig utan kostnad för kund fram till den tidpunkt ordern verkställts (när faktura och frakthandlingar skapats). Avbeställning av icke lagervara vilken köpts speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss. Önskar man avbeställa efter att ordern skickats debiteras en avgift på 199 kr.

Ångerrätt

Du har som konsument 14 dagars ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL). Som kund har du rätt att öppna förpackningen och granska produkten för att fastslå om du är nöjd. Blackanddesign.com förbehåller sig rätten att göra värdeminskningsavdrag på belopp som skall återbetalas om produkten hanterats på ett icke varsamt sätt. Om man önskar kan man vid utnyttjande av ångerrätten använda sig av  Konsumentverkets ångerblankett

Du har som konsument  rätt att återfå pengarna vid ångerrätt inom 14 dagar från den dag då info@blackanddesign.com mottagit meddelandet. Du kan dock få vänta tills dess att varan har kommit åter eller till dess Du har lämnat ett bevis på att varan återsänts, det som sker först. Återsänd varan inom 14 dagar från det att Du meddelade oss om Din ånger.

Reklamationer

Reklamationen skall göras inom skälig tid, vanligtvis två månader, efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. Vid tvist där köparen är privatperson har Black & Design som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Om reklamationsärendet godkänns återbetalas även eventuella fraktkostnader som uppkommit i samband med reklamationen. 

Under de första sex månaderna efter köpet av en vara är det vi som säljare som ska bevisa att felet inte fanns från början. När det har gått mer än sex månader måste du som kund kunna bevisa att det rör sig om ett ursprungligt fel på varan.

Återbetalning

Återbetalning sker senast inom 14 dagar från den dag vi mottagit ditt första meddelande. I de fall den reklamerade eller återlämnade varan skall skickas tillbaks till oss, sker återbetalningen inom 14 dagar efter att produkten kommit i retur eller att ett bevis lämnats på att varan återsänts, det som sker först. Återbetalning sker med samma betalsätt som vid köpet. Eventuella fraktkostnader som uppstått i samband med en godkänd reklamation återbetalas inom 14 dagar efter att varan kommit i retur till oss.

Returer

Vi förbehåller oss rätten att i samråd med konsumenten ersätta defekt vara med likvärdig om identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara. Notera att vi inte erbjuder fria returer och att vi inte återbetalar kostnaden för eventuell frakt om man handlat för mindre än 299 kr.

Tvist

Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgörs som regel i domstol.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Ändring av köpevillkoren

Köpevillkoren kan när som helst ändras och uppdateras då på https://blackanddesign.com/kopevillkor/ . De justerade villkoren kommer att gälla/accepteras från det tillfälle ett nytt köp genomförs på blackanddesign.se